+31 (0)162 - 57 17 51 info@smaakrijk-bv.nl

Privacyverklaring Smaakrijk bv

20-06-2018

Uw privacy is voor Smaakrijk.nl van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet (AVG). Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website www.smaakrijk.nl allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.
Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op.

Afhandelen bestelling


Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze leverancier geven om uw bestelling te verwerken..
Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Andere partijen


Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen


Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instellingen, alleen wanneer wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).
Wij werken met bepaalde bedrijven samen. Deze partners kunnen dus uw persoonsgegevens krijgen. Dit is nodig om u te kunnen leveren wat u heeft gekocht. Wij hebben strikte afspraken met hen en zij moeten de Europese privacywet naleven. Wij vragen dan altijd eerst uw toestemming voordat zij uw gegevens krijgen. Dit wordt geregeld via een verwerkingsverklaring.

Cookies


Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. We kunnen er ook het aantal bezoekers mee zien. Wij zien geen naam, url of andere zaken van de bezoeker. Is slechts ter analyse van de hoeveelheid bezoekers.
U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige onderdelen van onze website werken dan niet goed meer.

Google Analytics


Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersoveréénkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging


Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:
De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem
Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn
Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert
Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens

Wijzigingen in deze privacyverklaring


Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens


Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie onderstaande contactgegevens.

U hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
Wij verwerken uitsluitend gegevens en verzoeken welke per mail ons zijn aangeboden.

Klacht indienen


Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Smaakrijk – Heemraadsingel 10 – 4944 VD Raamsdonk
E-mail: info@smaakrijk-bv.nl – Telefoon:  0162 – 571751